W
Z
U
R
(3.0)

 
 
roclawski

lot

zytkownikowCo to WZUR (3.0)?
       Zlot Uzytkownikow R
       W tym roku we Wroclawiu
Gdzie?
       Instytut Matematyczny
       Polskiej Akademii Nauk
       Kopernika 18, Wroclaw
Kiedy?
       dwudniowa konferencja
       24-25 wrzesien 2010
       start 8:50 (piatek)
               9:00 (sobota)
Patronat
           

Więcej informacji
       Harmonogram >>>
       Zgłoszone wykłady >>>
       Lista uczestników >>>
       Dane do analiz >>>
       Noclegi >>>
       Materialy i Zdjecia >>>


Poprzednie edycje
       WZUR 2009 >>>>        WZUR 2008 >>>>
Piatek
8:55-9:00        Otwarcie

9:00-9:30 Słów kilka o grypie.
Grażyna Dulny    [[streszczenie]]
9:40-10:30 Estymatory kalibracyjne w badaniach zapadalnosci na grypę.
Tomek Józefowski, Marcin Szymkowiak    [[streszczenie]]
10:40-11:30 Porównanie szeregow czasowych z wykorzystaniem algorytmu DTW (Dynamic Time Warping),
Pawel Teisseyre    [[streszczenie]]
11:40-12:30 Estymacja intensywnoci zachorowań na grypę z wykorzystaniem modelu multiplikatywnej intensywnosci.
Anna Dudek, Piotr Majerski
12:40-13:30 Wybrane uogólnione modele wielowymiarowe.
Alicja Szabelska    [[streszczenie]]
13:40
Lunch

14:40-15:30 Krótkookresowe zmiany umieralnosci w okresach epidemii grypy,
Daniel Rabczenko    [[streszczenie]]
15:40-16:30 Rozszerzenie metody CUMSUM i innych metod do wykrywania stanów zagrożenia epidemiologicznego oraz ich adaptacja do polskich danych o zachorowaniach na grypę.
Konrad Furmańczyk, Marta Zalewska, Przemyslaw Biecek, Stanislaw Jaworski    [[streszczenie]]
18:00
Wycieczka po Wrocławiu


Sobota

9:00-9:50       Opis badania ECAP oraz badanie porównania częstosć i występowania objawów astmy oraz astmy deklarowanej na podstawie tych badań przy użyciu rozszerzonej wersji analizy korespondencji.
Konrad Furmańczyk, Stanislaw Jaworski, Boleslaw Samoliński, Marta Zalewska    [[streszczenie]]
10:00-10:50 Modelowanie p-stwa wystapienia grypy za pomoca regresji logistycznej.
Piotr Sliwka.    [[streszczenie]]
11:00-11:50 Analiza sezonowosci zachorowan na grypę.
Marta Musiał, Łukasz Wawrowski, Maciej Beręsewicz, Anita Maćkowiak    [[streszczenie]]
12:00-12:50 Wykorzystanie pakietu simecol do modelowania zachorowań na grypę.
Marta Markiewicz, Anna Sikora, Katarzyna Zajaczkowska, Michał Balcerek i Piotr Kupczyk
13:00-13:50 Analiza i prognozowanie poziomu zachorowań na grypę z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
Anna Noga, Roksana Kowalska, Maciej Kawecki, Paweł Szczypiór

14:00

Lunch i zamknięcie